• ARMOVŇA

    Armovňa, Výroba armokošov, Zámočnícka výroba
    Zabezpečenie dopravy Bratislava a okolie
    Armovňa Bratislava, Armovňa, Výroba armokošov, Zámočnícka výroba

ARMOVŇA

Strihanie a ohýbanie betonárskej ocele podľa požiadaviek zákazníka

V našej armovni spracovávame betonársku oceľ ohybom a strihom, vysokú efektivitu výroby nám zabezpečujú ohýbacie automaty, strihacie linky a zariadenia na presun betonárksej ocele na jednotlivých pracoviskách v rámci prevádzky.

Nakládku výrobkov pre zákazníkov zabezpečujeme pomocou našich žeriavov a vysokozdvižných vozíkov.

Zabezpečujeme dopravu a zloženie materiálu na stavbu vlastnými nákladnými automobilmi s pomocnými hydraulickými rukami v lokalite Bratislava a okolie.

VÝROBA ARMOKOŠOV

Viazanie armokošov do základových pásov, prekladov, vencov, pätieka a stĺpov

Neoddeliteľnou súčasťou našej výroby je výroba armokošov. Na dennej báze realizujeme výrobu armokošov do základových pásov, prekladov, vencov a základových pätiek. Armokoše z našej armovne sa vyznačujú vysokou pevnosťou a presným dielenským spracovaním podľa potrieb zákazníka.

Výrobu armokošov realizujeme hlavne strojovo, linka na výrobu armokošov nám umožňuje vyhotoviť armokoše až do dĺžky 14 metrov.

Zabezpečujeme dopravu a zloženie materiálu na stavbu vlastnými nákladnými automobilmi s pomocnými hydraulickými rukami v lokalite Bratislava a okolie.

ZÁMOČNÍCKA VÝROBA

Výroba a montáž oceľových konštrukcií

Zámočnícka výroba má u nás 30 ročnú tradíciu a naše skúsenosti v odbore. Tieto skúsenosti našich pracovníkov nám pomohli získať si mnoho spokojných zákazníkov Našim zákazníkom ponúkame široké spektrum zámočníckych a montážnych prác - od brán ku rodinným domom až po konštrukcie výrobných hál.

Zámočnícka výroba má svoju vyhradenú samostatnú výrobnú halu, s pracoviskami na opracovanie a delenie materiálu a s niekoľkými zváracími pracoviskami.

Zabezpečujeme dopravu a zloženie materiálu na stavbu vlastnými nákladnými automobilmi s pomocnými hydraulickými rukami v lokalite Bratislava a okolie.

O NÁS

ARMOVŇA KAPLNA

Moderné stavebníctvo je najmä o stíhaní termínov a efektivite výroby, presne to sú atribúty, ktoré vystihujú našu spoločnosť. Poskytujeme zákazníkovi profesionálny servis spracovania betonárskej ocele, zámočníckej výroby a výroby armokošov - všetko za prijateľné ceny, vo vysokej kvalite a čo najkratšom čase. Od roku 2012 sú to už tisíce spokojných zákazníkov.

Naším prvoradým cieľom je spokojný zákazník, pretože iba spokojnosť zákazníka nám zabezpečí trvale udržateľné dobré meno spoločnosti a jej prosperitu počas nasledujúcich rokov.

Juraj Kovačič, konateľ spoločnosti

KONTAKT

Vaša správa bola odoslaná.